Hofors Atletklubb startades 1979 av Anders Svensson  och ett antal träningsvänner från den spartanska "styrkehallen i Hoforshallen". 
I den första styrelsen satt bl.a. Anders Strömstedt, Anders Svensson, Eva Nilsson, Torbjörn Sjöblom och Lennart Bergström. 

Redan från första stund har målsättningen varit "att skapa en modern, väl frekventerad träningsmiljö med bredast möjliga kundunderlag". De första åren bestod arbetet mest i att bevara, det då kommunalägda, gymmet. Påstridiga krafter gjorde gällande att styrketräning inte bara var förlegat utan också onödigt och fåfängt! Allt från husmodersgymnastik till utökad pingisverksamhet föreslogs få ersätta styrketräningen på Hoforshallen! 

Under resans gång kom föreningen att sakta utvecklas. Lokalerna växte bit för bit. Ett litet antal maskiner införskaffades under stor ekonomisk vånda. Den första maskinen på gymmet kom att bli en vackert kromad benpress från USA till det facila priset av 19000kr. 
Kastman Equipment i Lingbo fick sedan leverera ett par enkla draghissar och ett kryssdrag.

2014, 35 år efter bildandet och efter ett otal konflikter med kommunala tjänstemän och djupt rotade fördomar kan Hofors Atletklubb idag uppvisa sitt Hofors Gym med stolthet! Mycket stora investeringar har under åren gjorts då maskiner kontinuerligt införskaffats i takt med att klubben vuxit. År 2012 beslutade föreningen att bygga ut lokalerna kraftigt då bowlingen, som legat granne med gymmet, flyttade till nya lokaler. 

Maskinpark, lokaler och tillgängligheten lockar idag nära 1000 medlemmar i olika åldrar. Kvinnor och män - pojkar och flickor - svenskar och nysvenskar finner sig alla tillrätta i det som en gång startade med några rostiga stänger, rangliga bänkar och förlupna pingisbollar. (Då det begav sig delades nämligen lokalen med 4st pingisbord!)
Det bör också poängteras att Gymmet inte bekostats med en enda skatte- eller bidragskrona! Allt är införskaffat med egna medel, vilket även gäller kostnaden för de senaste ombyggnationerna!

Anders Svensson
Ordf. HAK och ansvarig för Hofors Gym
2014-10-21