Medlemsförmåner och skyldigheter
 

- Fria bad I Hoforshallen för medlemmar med halv- och helårskort.
- Gratis introduktion och enklare träningsprogram

- Fritt kaffe och "bubbelvatten"
- Ytterst generösa öppettider. 365 dagar/år melaln 05.00-24.00

 

Alla tränade har förbundit sig att, i enlighet med kommunens och idrottsrörelsen drogpolicy, underkasta sig drogtest om så efterfrågas! Vägran till test eller avvikelse från detsamma kommer att betraktas som positivt testresulktat, vilket renderar 2-års avstängning från gymmet. 

Kontakta oss