Hör med din arbetsgivare om du liksom OVAKO vill subventionera din träning? Om så är fallet skriv  och erhålles kvitto.